vormen van redactie

  • columns, agenda en regio-nieuws

  • Actueel

  • Maatschappelijke betrokkenheid

  • Het hoofdverhaal

  • Het hoofdverhaal

  • Ingezonden

  • Mediasponsoring

  • Herkenbare verhalen

  • Het hoofdverhaal

  • Het hoofdverhaal

Iedereen heeft een verhaal om te delen…

HALLO Magazine

HALLO Magazine wil graag laten zien wat er leeft in de regio. Dat is vaak veel meer dan de meeste inwoners zich realiseren. Zelf worden we ook nog regelmatig verrast. Het kan natuurlijk gaan over een concert of een ander groot evenement. Maar met evenveel energie brengen we het individuele verhaal van een markante persoonlijkheid onder de aandacht. Of we spreken juist eens met die eenvoudige man of vrouw, die zo zelden opvalt maar wel veel waardevols te geven heeft. Een andere keer focussen we dan weer op de ervaringen van iemand die iets speciaals gepresteerd heeft. Kortom, wij gaan er van uit dat iedereen wel een verhaal te delen heeft.


Altijd op zoek

We zijn er eigenlijk altijd naar op zoek, naar die speciale verhalen. Soms vinden we ze bij een vrijwilliger van een stichting of vereniging. Opvallende maatschappelijke projecten of liefdadigheidsinstellingen zetten we eveneens regelmatig in de spotlights. Ook cultuur, in de breedste zin van het woord, heeft geregeld onze warme aandacht. Af en toe duiken we de geschiedenis in, of werpen we op een andere, beschouwende wijze het licht op fenomenen die deze streek maken tot wat het is. Meestal zijn dat echter de mensen zelf, midden in het hier en nu.

Woord en beeld

We laten hen graag aan u zien, ook letterlijk. Want HALLO Magazine kent de kracht van het beeld. Mooi verzorgde fotografie, door onszelf of door professionals uit de regio, is een wezenlijk onderdeel van ons blad. Maar vooral geven wij graag het woord aan u. Want daardoor kunnen wij iedere maand een lezenswaardige HALLO Magazine blijven maken en daarmee weer wat teruggeven aan al die clubs, verenigingen, stichtingen, kerken en de vele actieve vrijwilligers en al die andere mensen, die zo’n onmisbare bijdrage leveren aan de leefbaarheid in deze regio

onder afbeelding